Suomen Neurologinen Yhdistys, HUS Neurologian pkl, PL 340, 00029 HUS
Yleisesittely  Säännöt Johtokunta  |  Apurahat   Jäsenhakemuslomake  | Suomen...
Etusivu |   Yhdistyksen esittely   |   Ajankohtaista  |  Koulutus  |  Materiaalia  |  Linkit
Toteutus Dolphin Interactive Oy  
LIIKEHÄIRIÖJAOSTO
Perustettu 26.05.2005/01.12.2005. Jäsenet 31.12.10: 73 (joista 8 liitännäisjäsentä))

Puheenjohtaja
Sihteeri
Ilmoittautuminen jäseneksi
Valtteri Kaasinen

Juho Joutsa
jtjout[at]utu.fi
Ilmoittautuminen jaoston sihteerille.

Koulutus

Jaosto suunnittelee ja järjestää oman alansa koulutustapahtumia.

Tiedotus

Jaoston toiminnasta tullaan tiedottamaan sähköpostitse.

Toimintakertomukset

Liikehäiriöjaoston toimintakertomukset v2009-2006 (yhdistetty yhdeksi PDF-tiedostoksi).

Liikehäiriöjaostosta

Liikehäiriöjaoston tarkoituksena on koota yhteen nimenomaan liikehäiriöistä kiinnostuneita neurologikollegoja ja muita neurotieteiden harrastajia.

Keskeisimmiksi liikehäiriöjaoston tehtäviksi perustamiskokous totesi alaan liittyvän koulutuksen, asiantuntijaryhmänä toimimisen sekä aiempaa laajemman tutkimusyhteistyön käynnistämisen Suomessa.

Liikehäiriöjaosto toimii myös foorumina, joissa kollegat voivat esitellä harvinaisia tai muutoin mielenkiintoisia potilastapauksia liikehäiriöiden alalta ja samalla myös konsultoida potilaiden suhteen. Potilasvideot ovat tärkeinä apuvälineinä tässä yhteydessä.

Liikehäiriöjaosto kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa. Kokousten yhteydessä on tarkoitus käsitellä kahta ennalta nimettävää teemaa, toinen liittyen kliiniseen neurologiaan ja toinen liikehäiriöihin liittyvään perustutkimukseen. Näiden lisäksi jokaisessa kokouksessa käsitellään potilastapauksia edellä mainitulla tavalla.

Kaikilta jäseniltä toivotaan aktiivista osallistumista jaoston toimintaan. Liikehäiriöjaosto ei kerää erillistä jäsenmaksua.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koulutus
Etusivu   |  Yhdistyksen esittely  |   Ajankohtaista |   Koulutus   |   Materiaalia  |  Linkit
  
   Yhdistyksen esittely
   Jäsenhakemuslomake     
  
   ALAJAOSTOT
   Liikehäiriöjaosto