Neurologipäivät 2023

Neurologipäivien abstraktikilpailu

 HUOM! Neurologipäivien abstraktikilpailun jättöaikaa on jatkettu 29.9.2023 asti.

Neurologipäivien 2023 yhteydessä järjestetään abstraktikilpailu, jonka tarkoitus on tuoda valokeilaan Suomessa tehtävää neurologian alan tutkimusta. Abstraktin tulee käsitellä uusia tuloksia, mutta se voi olla myös aiemmin esitetty äskettäisissä kansainvälisissä kokouksissa. Tarkoitus ei kuitenkaan ole, että laajoja tutkimuskokonaisuuksia esitetään abstrakteina. 

Yksi tekijä voi lähettää vain yhden ensimmäisen position abstraktin, mutta samalta ryhmältä voi tulla useampikin abstrakti. 

Abstrakti saa sisältää enintään 300 sanaa ja enintään kaksi julkaisukelpoista kuvamuotoista (kuva tai taulukko) liitetiedostoa. Abstraktin kieli voi olla englanti, suomi tai ruotsi. Suosittelemme käyttämään abstraktissa yleisesti käytettyä otsikointia, esim. Background, Methods, Results, Conclusions. 

Abstraktit lähetetään sähköisesti oheisen linkin kautta: https://registration.contio.fi/tavicon/Registration/Login?id=1028-T_1028-76 

Huom! Viimeinen päivämäärä abstraktien lähettämiselle on 29.9.2023.

Abstraktien arviointi suoritetaan sokkoarviointina, joten huolehdithan että liitetiedostoissa ei mainita tekijöiden nimiä. 

Kaikki hyväksytyt abstraktit esitetään e-postereina paikan päällä Hilton Helsinki Kalastajatorpalla ja ne tulevat mukaan virtuaaliseen abstraktikirjaan. 

Lähetetyistä abstrakteista valitaan kuusi parasta, jotka esitetään suullisina esityksinä Neurologipäivien posterisessiossa 2.11. klo 12.10. 

Neurologipäivät on lääkäreille suunnattu koulutustilaisuus, joten vaikka tutkimusryhmässä olisi muitakin kuin lääkäreitä, posterin esittäjän tulee olla Suomessa laillistettu lääkäri tai lääketieteen opiskelija. 

Abstraktien ja e-postereiden perusteella jaetaan yksi 1000 euron ja kaksi 800 euron apurahaa. SNY:n koulutusvaliokunta ja johtoryhmä valitsevat apurahan saavat abstraktit. 

Lisätiedot: Anna Brück, anna.bruck@tyks.fi 

Tervetuloa osallistumaan abstraktikilpailuun! 

Anna Brück
Suomen Neurologinen Yhdistys ry
Koulutusvaliokunnan puheenjohtaja