Etusivu   |  Yhdistyksen esittely  |   Ajankohtaista |   Koulutus   |   Materiaalia  |  Linkit
TIETOA POTILAILLE

Kotimaiset
Lääkeinfo.fi - Lääketietokeskus
Kodin Lääkeopas - Lääketietokeskus
Lääkekortti.fi - Lääketietokeskus
Terveysaineistot (Terveyden edistämisen keskus - TEKRY)
Terveysinfo-tietokanta - UKK-instituutti
TREAT-NMD - Kansainvälinen hanke, joka kokoaa tietoja harvinaisista lihassairauksista maailmanlaajuisten hoitokäytäntöjen edistämiseksi.
Tietoa löydät myös kaikilta potilasjärjestösivuilta.
Suomen Neurologinen Yhdistys, HUS Neurologian pkl, PL 340, 00029 HUS
Käypä... Erik.lääk.järj.  |  Neuro...  |  Pot.järj. Viranom...  | Lt. port.  |  Lakeja...  |  Kuvatietok...  |  Pot.tap.  |  Tietoa...  |  Kirj...  |  Julk.sarjoja  |  Haku...  |  Sekalaisia
Etusivu |   Yhdistyksen esittely   |   Ajankohtaista  |  Koulutus  |  Materiaalia  |  Linkit
Toteutus Dolphin Interactive Oy