Etusivu   |  Yhdistyksen esittely  |   Ajankohtaista |   Koulutus   |   Materiaalia  |  Linkit
VIRANOMAISIA JA LAITOKSIA

Kotimaiset
FIMEA - Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
KELA - Kansaneläkelaitos
THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
TTL - Työterveyslaitos
Valvira -Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

Ulkomaiset
WHO - World Health Organisation
Suomen Neurologinen Yhdistys, HUS Neurologian pkl, PL 340, 00029 HUS
Käypä... Erik.lääk.järj.  |  Neuro...  |  Pot.järj. Viranom...  | Lt. port.  |  Lakeja...  |  Kuvatietok...  |  Pot.tap.  |  Tietoa...  |  Kirj...  |  Julk.sarjoja  |  Haku...  |  Sekalaisia
Etusivu |   Yhdistyksen esittely   |   Ajankohtaista  |  Koulutus  |  Materiaalia  |  Linkit
Toteutus Dolphin Interactive Oy