KUULUSTELUVAATIMUKSET


Kirjat (viimeisin painos) 
       
 1. Bradley W.G. et al.:  Neurology in clinical practice (Butterworth-Heinemann)
          tai
          Adams R.D. & Victor M.: Principles of neurology (McGraw Hill)
          tai
          Rowland L.P. (Ed.):  Merritt's textbook of neurology (Lea &  Febiger)

 1. Kandel E.R., Schwartz J.H. & Jessell T.M.:  Principles of neural sciences (McGrawHill)
          tai
          Guyton A.C.:  Basic neuroscience. Anatomy and physiology (Saunders)
          tai
          Asbury A.K. et al. (Eds.): Diseases of the nervous system (Saunders & Heinemann)


Lehdet (tenttiä edeltävän kolmen vuoden lehdet)            

 1. Annals of Neurology
 2. Archives of Neurology
 3. Neurology
 4. Lancet Neurology
 5. Stroke
 6. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry
 7. European Journal of Neurology (CME ja guideline artikkelit)
 8. The Lancet
 9. The New England Journal of Medicine
 10. Practical Neurology

Viime mainituista erityisesti neurologiaan liittyvät katsausartikkelit.


Lainsäädäntö

Lääkintälainsäädäntö soveltuvin osin.

Suomen Neurologinen Yhdistys, HUS Neurologian pkl, PL 340, 00029 HUS
Toteutus Dolphin Interactive Oy  
Etusivu   |  Yhdistyksen esittely  |   Ajankohtaista |   Koulutus   |   Materiaalia  |  Linkit
  
   Koulutus
   Kuulusteluvaatimukset
   Kansalliset ja kansainväliset
   suositukset
        Erikoistumiskoulutus
        Täydennyskoulutus
ERIKOISLÄÄKÄRITENTIN
KYSYMYKSIÄ VUOSIEN VARRELTA