ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS


Erikoislääkärin tutkinnon yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa henkilö, joka on saanut Suomessa oikeuden tai luvan harjoittaa lääkärinammattia. Erikoistumaan lähtiessä pitää tehdä tiedekuntaan hakemus päästä yliopisto-opiskelijaksi erikoislääkärin tutkinnon suorittamista varten.

Mahdollisimman pian on myös sovittava tapaamisesta oman yliopiston koulutusohjelman vastuuhenkilön kanssa henkilökohtaisen koulutussuunnitelman laatimiseksi.


Vastuuhenkilöt ovat:

  • Helsingin yliopisto: prof. Timo Erkinjuntti
  • Itä-Suomen yliopisto: ma. prof. Pekka Jäkälä
  • Oulun yliopisto: prof. Kari Majamaa  
  • Tampereen yliopisto: prof. Irina Elovaara
  • Turun yliopisto: prof. Risto Roine


Ajantasainen opinto-opas, hakulomake koulutukseen ja muuta lisätietoa löytyy koulutusta antavien yliopistojen nettisivuilta:Koulutusohjelmana neurologia

Neurologian erikoislääkärikoulutus jakautuu runkokoulutukseen ja eriytyvään koulutukseen, joiden yhteispituus on 6 vuotta. Koulutuksesta vähintään puolet tulee suorittaa yliopistosairaalan ulkopuolella. Erikoistuvien valinnat koulutusvirkoihin suoritetaan vastuuhenkilön toimesta yliopistollisessa sairaalassa tai vastuuhenkilön kanssa käydyn neuvottelun perusteella koulutussopimuksen saaneessa keskussairaalassa. Koulutettavalle laaditaan henkilökohtainen koulutussuunnitelma, jonka toteutuminen kirjataan lokikirjaan. Ohjelman päätyttyä ja valtakunnallisen erikoislääkäritutkinnon suoritettuaan koulutettava saa neurologian erikoislääkärin oikeudet.


Koulutuksen rakenne

1. Käytännön palvelun suorittaminen

  • Perusterveydenhuollon palvelu 9 kk: terveyskeskuspalvelu.
  • Runkokoulutus 1 v 3 kk: kliinistä palvelua päätoimisessa sairaalalääkärin virassa.
  • Eriytyvä koulutus 4 v
  • Koulutusajasta vähintään puolet tulee suorittaa yliopistollisen sairaalan ulkopuolella ja tästä ajasta vähintään yhdeksän kuukautta terveyskeskuksessa.

2. Toimipaikkakoulutus

Säännöllisiä ohjattuja koulutustilaisuuksia.

3. Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus ja johtamiskoulutus

Teoreettista kurssimuotoista koulutusta (neurologian erikoisalan opintoja ja hallinto- ja johtamiskoulutusta) sekä esim. yliopistojen järjestämiä kursseja, Suomen Neurologisen Yhdistyksen koulutustilaisuuksia ja kansainvälisten kongressien yhteydessä järjestettäviä kursseja.

Johtamiskoulutus sisältyy erikoistumiskoulutukseen kaikilla opinto-oikeuden 1.8.2009 alkaen saaneilla.

4. Koulutuksen arviointi

Henkilökohtainen koulutussuunnitelma ja lokikirja. Henkilökohtainen ohjaaja.

5. Valtakunnallinen kuulustelu

Valtakunnallinen erikoislääkärikuulustelu järjestetään kolme kertaa vuodessa. Ks. kuulusteluvaatimukset.
Suomen Neurologinen Yhdistys, HUS Neurologian pkl, PL 340, 00029 HUS
Toteutus Dolphin Interactive Oy  
Etusivu   |  Yhdistyksen esittely  |   Ajankohtaista |   Koulutus   |   Materiaalia  |  Linkit
  
   Koulutus
   Erikoislääkärikoulutus
   Kansalliset ja kansainväliset
   suositukset
        Erikoistumiskoulutus
        Täydennyskoulutus
NEUROLOGIAN ERIKOIS-
LÄÄKÄRIKOULUTUKSEN
KEHITTYMINEN –
VÄLIARVIO 2010
Atte Meretoja ja Anne-Mari Kantanen