Koulutus ja kokoukset

Erikoislääkärikoulutus 

 

Erikoislääkärikoulutus on uudistunut 1.2.2020 asetusmuutoksen myötä ja muutos koskee kaikkia erikoisaloja. Kaikki 1.2.2020 jälkeen opinto-oikeuden saaneet ovat automaattisesti uuden asetuksen mukaisessa koulutusohjelmassa. Ne erikoistuvat, jotka ovat saaneet opinto-oikeuden aikaisemmin, voivat jatkaa erikoistumistaan entiseen tapaan aiemman asetustekstin mukaisesti aina vuoden 2029 loppuun. Erikoistuva voi myös vaihtaa halutessaan uuden asetuksen mukaiseen koulutukseen erillisen opintohallinnon ohjeen mukaan, keskusteltuaan asiasta oppiaineen vastuuhenkilön kanssa. Mikäli erikoistuva haluaa vaihtaa erikoisalaa tai yliopistoa, johon jatkokoulutus suoritetaan, hänen tulee hakea opinto-oikeutta uuden hakumenettelyn kautta. 

Asetusmuutos annettiin erikoislääkärikoulutuksen laadun parantamiseksi ja valmistuvien erikoislääkärien tarpeen ja koulutusmäärien arvioinnin helpottamiseksi. Keskeistä uudistuksessa on siirtyminen aikaperusteisuuden sijaan osaamisperustaisuuteen: suunnitelmalliseen ja strukturoituun koulutukseen ja jatkuvaan arviointiin ja palautteenantoon. Jokaisen erikoisalan minimikoulutuskesto on jatkossa viisi vuotta. Aiemmin voimassa ollut 50-50 sääntö on muuttunut 1+1 säännöksi. Teoria-  ja johtamiskoulutus sekä perusterveydenhuollon jakso säilyvät ennallaan. Neuroaloilla järjestetään edelleen valtakunnallinen kuulustelu, joka on muodoltaan sähköinen Exam-tentti. 1.8.2020 alkaen jokaisella erikoisalalla on valtakunnallinen opinto-opas, joka löytyy kaikkien yliopistojen erikoislääkärikoulutuksen sivuilta. Tällä hetkellä uudistuksessa edetään osaamisen arvioinnin osalta: eri erikoisaloilla on otettu käyttöön yhtiset arviointiperusteet (Neurolla jo viisi EPAa eli luottamukseen perustuvaa osaamiskokonaisuutta) ja ELSA – järjestelmä arviointien kirjaamiseksi.

Opinto-oppaat näet täältä: 

  Opinto-oppaat (laaketieteelliset.fi)

Neurologian EPAt: 

  Neurologia_EPA.pdf (laaketieteelliset.fi) 

ELSAn ohjeita: 

  ELSA – erikoistumiskoulutuksen seuranta ja arviointi (laaketieteelliset.fi) 

Erikoislääkärikoulutukseen liittyvät asiat löytyvät jatkossa yhdeltä kansalliselta sivustolta, jolle kaikki eri lääketieteellistä koulutusta antavien yliopistojen toimijat tuottavat materiaalia. 

  Erikoislääkärikoulutus (laaketieteelliset.fi)